Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Türkülerimiz

saz

Değerli Dostlar Alevilik Saz ve Söz birlikteliğini yüzyıllardır sürdürmüş ve Dedeler ile Ozanlar, coşkulu edebiyatımızın yaratıcıları olmuşlardır.

Saz, Alevi inanç ve kültür tarihinde "Telli Kuran" olarak adlandırılmıştır. Bu bölümde Alevi Müziği ve bunun sözlü ifadelenişi olan deyişlerimiz ve türkülerimiz sunulacaktır:

Hasan Fakir adlı bir arkadaşımız Anadolu Türkülerini arşivlemiş ve burada size A'dan Z'ye hazırlanmış olan türküleri sunuyoruz. Kendisine de emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Editörler

Ayrıldım Sıladan

Yazdır PDF

Ayrıldım Sıladan Sızlıyor İçim
Bir Gece İçinde Ağardı Saçım
Derildi Barhanam Görüldü Göçüm
Beni Gören Dağlar Taşlar Ağlasın

Elele Geliyor Çifte Kardaşlar
Akıttım Gözümden Kan İle Yaşlar
Şimdi Çiçek Açtı Bizim Ağaçlar
Üzerine Konan Kuşlar Ağlasın

Gidip Gelmemek Var Gidip Görmemek
Kendini Bilene Bu Söz Ne Demek
Zay'oldu Bunca Yıl Çektiğim Emek
Mezarıma Yağan Kışlar Ağlasın

Söz-Müzik: Mustafa Uçar

Ayrılık Hasreti

Yazdır PDF

Ayrılık Hasreti Karetti Cana,
Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.
Selamım Tebliğ Et Kutbi Cihana,
Seher Yeli Sultanımdan Bir Haber.
Sıtkı'yam Kalmışam Issız Çöllerde,
Böyle Dert Bulunmaz Gayri Kullarda.
Dilim İntizarda , Gözüm Yollarda,
Seher Yeli Sevdiğimden Bir Haber.
Aşık Nesimi Çimen

Ayva Çiçek Açmış

Yazdır PDF
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mi Gelecek,
Gönül Bu Sevdadan Vaz Mı Geçecek.
Sağ Gözüm Seyri Yor Var Mı Gelecek,
Sağ Gözüm Seyri Yor Yar Mı Gelecek.
Uyan Yarim Uyan Gel Tut Elimden,
Nasıl Ayrılayım Tatlı Dilinden.
Evlerinin Önü Vişne Fidanı,
Dolanı Dolanı Buldum Odanı.
Hani Güzelin Körpe Fidanı,
Yandım Allah Yandım Al Kanım Akar,
Al Duvaklı Gelin Yoluma Bakar.
Muzaffer Sarisözen Balıkesir

Ayvalı'dan Çıktım Yayan

Yazdır PDF

Ayvalı'dan Çıktım Yayan
Dayan Dizlerim Dayan
Emmim Atlı Kendim Yayan
Uyan Hacı Beyim Uyan
Ayvalının Kara Taşı
Yandı Ciğerimin Başı
Emin Hacı'nın Kardaşı
Odasında Yanar Işık
Sofrasında Gümüş Kaşık
Sol Yanında Sedef Beşik
Ayvalı'nın Yazıları
Ceylan Avlar Tazıları
Döne Döne Meleşiyor
Hacı Beyin Kuzuları
Ayvalıdan İndirdiler*
Martine Fişek Sürdüler
Öğleyinen İkindide
Hacı Beyi Öldürdüler
Evimizin Uğru Kaya*
Kayadan Bakardık Aya
Bin Gidelim Hacı Beyim
Tavladaki Doru Taya
Eş Mi İdi Eş Mi İdi*
Gelen Aylı Beş Mi İdi
Ünü Büyük Hacı Beyin
Mavizeri Boş Mu İdi
Hazerine Hüzerine*
Varın Bakın Mavzerine
Hacı Bey'in Al Atını
Çekin Sultan Pazarına
Ürgüp ,Refik BAŞARAN
Mehmet ÖZBEK'e Göre Boğazlıyan,Kaynak Mustafa HALICI.Ayrıca( * ) İşaretli Dörtlükler M.ÖZBEK'in Araştırmasından (FOLKLOR Ve TÜRKÜLERİMİZ)

Ayvalık'ın Kara Taşı

Yazdır PDF

Ayvalık'ın Kara Taşı
Yandı Ciğerimin Başı
Emin Hacının Gardaşı
Uyan Hacı Beyim Uyan

Ayvalıktan Çıktım Yayan
Dayan Ey Dizlerim Dayan
Emmim Atlı Gendim Yayan
Uyan Hacı Beyim Uyan

Ayvalık'ın Ardı Kavak
Kavaktan Dökülür Uvak
Elim Kına Yüzüm Duvak
Uyan Hacı Beyim Uyan
Yozgat/Boğazlıyan

Bağa Girdim

Yazdır PDF

Bağa Girdim Bağ Budanmış,
Bağa Bülbül Dadanmış.
On Beş Yasında Da Nazife De Hanım,
Kimlere Aldanmış.
Çıktım Sarkköy'ün Yoluna,
Sıra Sıra Zeytinler.
On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma,
Doyum Olur Mu.
O Tepeden Bu Tepeye, Oyun Olur Mu.
On Beş Yaşında Da Nazife De Hanıma,
Doyum Olur Mu.
Edirne

Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar

Yazdır PDF

Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar
Durnalar Ne Haber, Ne Haber Yardan Ey!
Şimdi Benim Yarim(Hey Hey Hey) Gözün Sürmeler
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Esip Esip Karlı Dağlar Aşarsın
Kılavızın Yok Mu , Neden Şaşarsın?
Bir Yazdan, Bir Güzden Derdim Deşersin,
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Katar Katar Gökyüzünde Dönersin,
Akşama Mı Kaldın Neden Eversin?
Doğru Söyle Sen Ey Mevlayı Seversin,
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Yarini Öldürmüş, Eli Kan M'ola,
Ak Gerdan Üstüne Çifte Ben M'ola
Doğru Söylen Benim, Yarim Sağ M'ola
Durnalar Ne Haber, Yardan Ne Haber Ey!
Mecidiye/A.Veli Erdem

Bağlamamın Düğümü

Yazdır PDF

Bağlamamın Düğümü, İsterler Öldüğümü.
Sağ Yanım Yastık İster, Sol Yanım Sevdiğimi.
Aman Aman Bağlamamın Telleri,
Açıldı Mı Yaylaların Gülleri.
Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline,
Altın Kemer Yakışıyor Beline.
Yaylaya Gidesice, Gülleri Salasıca.
Ah Ne Yaman Güzelleşmiş, Allah'tan Bulasıca.
Aman Aman Bağlamamın Telleri,
Açıldı Mi Yaylaların Gülleri.
Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline,
Altın Kemer Yakışıyor Beline.

Baharım Sensin

Yazdır PDF

Baharı Beklerim Güllerim Bitsin,
Yarimi Beklerim Ocağım Tütsün,
Baharım Sensin Güllerim Bitsin
Ocağım Tütsün...Oy...
Gele Yar.
Sevdalı Gönlüme Doğmadı Güneş,
Aradım Yıllardır Bulamadım Bir Es,
Muradım Gele Güllerim Bite
Ocağım Tüte...Oy...
Gele Yar...
Baharım Sensin Güllerim Bitsin
Ocağım Tütsün...Oy...
Söz-Müzik:Ali Rıza BİNBOGA

Bahriyeli

Yazdır PDF

Bahriyeli Güzelsin,
Niçin Beni Üzersin.
Öldürürsen Sen Öldür,
Sevabıma Girersin.
Aman Aman Aman Bahriyeli,
Beyaz Da Giymiş Terbiyeli.
Adım Atışı Da Talimli,
Yandım Elâ Gözlü Bahriyeli.
Çaya İndim Çizmeyle,
Yar Bulamadım Gezmeyle.
Çok Güzeller Aldattım,
Kaşımı Da Gözümü Süzmeyle.
Aman Aman Aman Bahriyeli,
Beyaz Da Giymiş Terbiyeli.
Adım Atışı Da Talimli,
Yandım Elâ Gözlü Bahriyeli.
Çaya İndim Çay Susuz,
Mahmur Gözler Uykusuz.
Ellerin Yari Gelmiş ,
Hani Ya Da Benim Hayırsız.
Aman Aman Aman Bahriyeli,
Beyaz Da Giymiş Terbiyeli.
Adım Atışı Da Talimli,
Yandım Elâ Gözlü Bahriyeli.

Bana Cevreyleyip

Yazdır PDF

Bana Cevreyleyip Geyip Dokunma,
Naz Ederken Hatırıma Dokunma,
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Gül Yerine Dikenleri Sokunma,
Sana Has Bahçada Gonca Güller Var.
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Neylersin De Elin Gülün Ararsın,
Sana Has Bahçada Gonca Güller Var.
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Eğilip De Serçeşme Den Su İçme,
Sana Ab-I Hayat Bunca Göller Var
Ağam Da Gel Gel, Paşam Da Gel Gel,
Gülüm De Gel, Gel, Gel
Amasya/Bektaş Yıldız/Aşur Ceylan

Bana Kara Diyen Dilber

Yazdır PDF
Beni Kara Diye Yerme,
Mevlam Yaratmış Hor Görme,
Ela Göze Siyah Sürme,
Çekilir Kara Değil Mi?
Her Yoldan Gelir Geçerler,
Aktan Karayı Seçerler,
Ağalar Beyler İçerler,
Kahve De Kara Değil Mi?
Karac'oğlan Der Maşallah,
Birgün Görünür İnşallah,
Kara Donludur Beytullah,
Örtüsü Kara Değil Mi?
Derleyen:Musa İnan/Karacaoğlan

Bana Yücelerden Seyreden

Yazdır PDF

Bana Yücelerden Seyreden Dilber
Siyah Kipriklerin Ok Mu Cananım
İnsaf Et Yüzünü Yüzüme Dönder
Izdırabın Sonu Yok Mu Cananım
Gönül Sevdi Benim Günahım Nedir
Yandım Hasretine Bunca Senedir
Mecnunun Derdinden Derdim Fenadır
Izdırabın Sonu Yok Mu Cananım
Bu Dünya Misaldir Çatısız Hana
Ebedi Kalmadı Saha Sultana
Deryanın İçinden Bir Damla Bana
Bu Da Mahsuni'ye Çok Mu Cananım
Aşık Mahsuni Şerif

Bas Kamyonun Kuyruğuna

Yazdır PDF

Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bak Münafık Nerden Çıkar
Kimsenin Günahı Yoktur
Çünkü Balık Baştan Kokar
Eğlen Şoför Eğlen Eğlen Haber Sorayım
Karanlığı Dele Dele Nerden Gelirsin
Yüreğin Yanmıştır Belli Bir Su Vereyim
Sırların Dolduğu Garip Yerden Gelirsin
Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bak Münafık Nerden Çıkar
Mazlumun Günahı Yoktur
Çünkü Balık Baştan Kokar
Eğlen Şoför Gardaş Eğlen Yolun Kapalı
Bizim Elin Bilenleri Haktan Sapalı
Ardından Gelenler Vardır Eli Sopalı
Dolaşırsın Zındanları Turdan Gelirsin
Bas Kamyonun Kuyruğuna
Bak Münafık Nerden Çıkar
Mahsuninin Günahı Yok
Çünkü Balık Baştan Kokar
Söz-Müzik/Aşık Mahzuni Şerif

Sayfa 7 / 34

You are here: Alevilik Türkülerimiz