Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

European journal of turkish studies

Yazdır PDF


Makale ejts.org tarafından tanıtım olarak yazılmıştır. Değişiklik yapmadan sizlere sunuyourz:

Merhaba,

Sanal dergiler federasyonu, “revue.org” un üyesi EJTS’in (European Journal of Turkish Studies http://www.ejts.org) internet ortamında yayına başladığını sizlere bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. EJTS, Türkiye konusunda çalışan sosyal bilimciler için bilimsel tartışma, bilgi akışı ve farklı disiplinler arasında açılım aracı işlevlerini görecek bir ortam olarak tasarlandı.

Bu çerçevede, sitemiz; “bağlantılar” çubuğu aracılığıyla Türkiye ile ilgili internet siteleri, kurumlar, kütüphaneler, “yayınlar” çubuğu aracılığıyla da Türkiye konusunda çıkmış en son yayınlardan haberdar olma imkanı sunan bir platform olma özelliğindedir.

Bilgilendirme ve ağ oluşturma işlevlerinin ötesinde, bilimsel bir dergi olarak EJTS, sosyal bilimlere yön veren teorik araçların sınandığı bir laboratuar olmayı da hedeflemektedir.

Dergimiz, her sayıya belirgin bir iç tutarlılık kazandıran ve çağdaş Türkiye üzerine yapılan araştırmalardaki yeni eğilimleri ve tartışmaları kavramayı kolaylaştıran özgün dosyalar biçiminde yayımlanıyor.

Jean-François Pérouse’un editörlüğünü yaptığı ilk dosyanın konusu Gecekondu. Bu sayıda, Türkiye üzerine yapılan sosyal bilim çalışmalarında yaklaşık elli yıllık bir geçmişi olan gecekondu konusu eleştirel bir bakış açısıyla tekrar ele alınıyor. Editörün hazırladığı dosya tanıtımında gecekondu kavramının yapı bozumcu yaklaşımla çözümlenmesi önerilmekte.

Kemal Karpat yazısında, ünlü “The Gecekondu” kitabından hareketle gecekonduların ortaya çıkışı, gelişimi ve algılanma tarzlarını ele almakta. Tahire Erman, gecekondunun nasıl bir “öteki” alanı olarak kurulduğunu göstermektedir. Marie Leray yazısında “öteki”lerin ve garibanların mekanı olmasının yani sıra gecekondunun siyasal bir boyutu da içerdiğini, ve bu bağlamda siyasal mobilizasyonun zemini haline geldiğini vurgulamaktadır. Heidi Wedel siyasal alan olarak gecekonduyu daha ziyade tarzlar mantığından hareketle inceliyor. Mehmet Öztürk, yazısında gelenekle modernliğin iç içe geçtiği bir yer ve “öteki”nin mekanı olarak algılanan gecekondunun Türk sinemasına yansıyan imajına değinmektedir. Bu ikiliği “köylülük” “şehirlilik” bağlamında ele alan Benoit Fliche, gecekonduya uyarlanan “kentselköy” kavramının anlamlılığını sorgulamakta. Son olarak Tansi Şenyapılı, gecekondu meselesinin evrimini makro ekonomik dinamiklerle bağlantılandırmaya çalışmakta.

Etnolog, coğrafyacı, tarihçi, siyaset bilimci ve sosyologların katkılarıyla hazırlanan gecekondu dosyası, derginin çok disiplinli tarzda çalışma eğiliminin de bir göstergesidir. Araştırma konusu olarak gecekondu, teori/pratik buluşmasında, özgünlüklerini koruyarak bir araya gelen tüm bu farklı yaklaşımların incelemesine tabi tutuldu.

Uluslararası bir açılım sağlama kaygısıyla dergide yer alan makaleler Almanca, Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinden birisinde yayımlanmaktadır. Ayrıca her yazının İngilizce olarak kısa bir özeti de verilmektedir.

Sitemize yapacağınız ziyaretin sizi memnun etmesini diliyor, daha iyi bir EJTS için çok önemli katkılar sağlayacak görüş, eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla

Yayın Kurulu:

Bayram Balci (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü)

Birol Çaymaz (Galatasaray Üniversitesi)

Gilles Dorronsoro (Sorbon Üniversitesi, Paris I)

Benoit Fliche (Provence Marsilya Üniversitesi)

Elise Massicard (CNRS)

Jean-François Pérouse (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü)

Alexandre Toumarkine (Galatasaray Üniversitesi)

You are here: Gazetelerden Diger - Haberler European journal of turkish studies