Balaban Aşireti Liderlerinden Gül Ağa'ya Vali Sabit'in Seyit Rıza İle İlgili Mektubu

Yazdır

belge seyit riza
Hamiyetli ve Fedakar Hemşerim Gül Ağa'ya

Allah yüzünüzü ak sa'yinizi meşkur etsin. Kürtler'in pek …….. * oldukları gibi sizin gibi büyük kalpli büyük fedakarlığınızın da bulunması şayanı şükrandır. İnşaallah son hesapta sizin mi yoksa o takımların mı hesabı doğru olduğu anlaşılacaktır. Sizin için gerek Malatya'da gerek Harput'ta arzu edilen yerde iskan için yer var ve hazırdır. Hozat'a gelmek üzre şimdiye kadar din ve namusu ile hizmet eden Seyit Rıza'ya malumat vererek onun muaveneti ile Hozat'a kadar geliniz. Hozat'ta gerek Jandarmadan ve gerek civardaki fırkadan muhafaza ile Harput'a gelmeniz mukarrerdir. İnşallah Ruslar'ın onbeş güne kadar Erzincan'dan çekildikleri tebşiratını alırsınız. Olvakit ak yüzle karayüz tabii belli olur. Azizim ağam.

20 Temmuz 1332

Vali Sabit

* Orjinalinden okunamamıştır.