Şükür Abdal Evlatlarına Ait Dedelik Ziyaretnamesi

Yazdır

Nacarlı’dan Şükür Abdal evlatlarından Abdullah Şükür Abdal bu defa gene Hacıbektaşa gelip Dergahı Hazreti Piri ziyaret etmiş olduğundan kendisinin bu ziyaretini mübeyyin iş bu ziyaretname kendisine verildi.

16/8/969

Çelebinin Mühürü

 

* Bu ziyaretname şu kaynaktan alınmıştır: Çıblak, Nilgün (2000): “Şükür Abdal Evladına Bektaşî Tarikatından Verilen İcâzetnâme ve Ziyâretnâme Örnekleri”, 1. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 27-29 Nisan 2000, Ankara, s. 300.