Hamza Baba Evlatlarına Ait Dedelik İcazetnamesi-2

Yazdır

İzmir, Kemalpaşa ilçesi Hamza Baba Köyünden, Hamza Baba evlatlarından Ali İhsan Özer’in 11 Ekim 1985 tarihli icazetine istinaden oğlu 1965 doğumlu Hamza (Zeynel) Özer’in icazeti yenilendi. Kendisi Hacıbektaş’a gelerek Dergah-ı Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret etmiştir. Hamza (Zeynel) Özer’in Hamza Baba evlatlarından olduğu, Hamza Baba Dergahı’na bağlı muhibbanın eskiden olduğu gibi bağlılıklarını devam ettirerek, kendisine lazım gelen hürmet itaat ve inkiyatta bulunmalarını rica eder, bu vesileyle cümlenize sevgi ve selamlarımı sunarım.

14.10.1997

Çelebinin Mühürü