Biz Canları Güle Vermişiz

Yazdır

Biz Canları Güle Vermişiz
Külhanları Dile Vermişiz
Dünya Malın Sele Vermişiz
Dünya Size Güller Bize
Dünya Size Haydar Bize
Biz Güllere Pervaneyiz
Can Ehline Peymaneyiz
Bülbüllere Biganeyiz

Nakarat
Sivas/ A. Süleyman Fahri /T.R.T.