Uyur İken Uyardılar

Yazdır

Uyur İken Uyardılar
Diriye Saydılar Bizi
Koyun Olduk Ses Anladık
Sürüye Saydılar Bizi
Halimizi Hal Eyledik
Yolumuzu Yol Eyledik
Her Çiçekten Bal Eyledik
Arıya Saydılar Bizi
Hakk'ın Yoluna Dizildik
Dost Defterine Yazıldık
Bal Olduk Şerbet Ezildik
Doluya Saydılar Bizi
Pir Sultan Abdal'ım Şunda
Çok Keramet Var İnsanda
O Cihanda Bu Cihanda
Veliye Saydılar Bizi
Pır Sultan Abdal