Alim Ne Yatarsın

Yazdır

Gözleyi Gözleyi Gözüm Dört Oldu
Ali'M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Korular Kalmadı Kara Yurt Oldu
Ali'm Ne Yatarsın Günlerim Geldi
Sancak Gele Gele Kazova'Ya Dikile
Münafık Başına Taşlar Döküle
Mümin Olan Da Hakka Çakile
Ali'M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Kızılırmak Gibi Bendinden Boşan
Hama'Dan Mardin'Den Sivas'A Döşen
Düldül Eğerlendi Zülfikar Kuşan
Ali'M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Sene Tekmil Olduğunu Bildiler
Yezit Münafık Gömleğin Giydiler
Kasdeyleyüb İmamlara Kıydılar
Ali'M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Abdal Pir Sultan'Im Bu Sözüm Haktır
Vallahi Sözümün Hatası Yoktur
Şimdiki Sofunun Yezidi Çoktur
Ali'M Ne Yatarsın Günlerin Geldi
Pir Sultan Abdal/Ruhi Su