Ahmedum

Yazdır

Çikamadum Çolvaroşun Duzina
Duğun Olur Gelinine Kizina
Gelin Edup Bakamadum Yuzina
Senden Sonra Gelin Görmem Ahmedum

Oy Ana Oy Ben Ne Edeyim
Bu Derd İle Nerelere Gideyim

Bulbul Oter İlga Eder Dalini
Ordek Yuzer Dalga Eder Gölini
Gittun Mesken Ettin Kerum Elini
Bundan Sonra Daha Koymam Ahmedum

Yaz Gelende Yaylalarun Yeşili
Kış Gelende Misirlarun Seçili
Bizum Köyün Kız Gelini Puşili
Bundan Sonra Puşi Takmam Ahmedum

Nokta Ana Etsun Bir Tava Helva
Toplanıp Yesinler Emine Heva
Ağlama Validem Yureğun Sava
Bir Tukenmez Derde Duştum Ahmedum
Kırım/Söz Nokta Ana Müzik Ayhan Alptekin