Kısas Kültürel Mirası Geliştirme Projesi

Yazdır


20.12.2005

Avrupa Birliği ve GAP İdaresinin birlikte yönettiği “ GAP Bölgesi Kültürel Mirası Geliştirme Projesi” kapsamında 2004 yılında CEM Vakfı adına kurucu üyelerden Doğan Bermek tarafından hazırlanmış olan “KISAS Kültürel Mirası Geliştirme ” projesi bu programdan yararlanmak üzere seçilen 32 projeden birisi olmuştur. Proje Ağustos 2005 ‘te fiilen başlamıştır. 24 ay sürecek olan proje ile ilgili kısa bilgi aşağıdadır:

Şanlıurfa kent merkezine 12 km. mesafedeki KISAS beldesine 11 yüzyilda yerleşmiş olan Türkmen aşiretleri, Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdikleri kültür zenginliğini, aradan geçen bin yıl boyunca kaybetmeden sürdürmüş, ALEVİ inacının simgeleri olan, DEYİŞ, CEM ve SEMAH‘larda özgünlüğünü korumuş ve en önemlisi de sazını her zaman büyük bir ustalık ve zenginlikle çalan Aşıklar yetiştirme konusunda Anadolu’nun en seçkin ve kendine has özelliklerini korumuş beldelerinden biri olmuştur.

Projenin temel amaçları , ŞANLIURFA - KISAS Beldesinin, AŞIK GELENEĞİ, halk müziği, CEM‘leri ve özgün Semahının bölgede ve ülkede toplumsal tanınırlığa kavuşturulması, kentteki diger Alevi / Bektaşi Türkmen yerleşmeleri ile kültürel bütünleşmenin güçlendirilmesi, bölgede hızla gelişmekte olan İnanç Turizmi faaliyetlerinin Alevi inancını da tanıyarak ve tanıtacak biçimlerde düzenlenmesini sağlayacak bilgilendirme ortamının hazırlanması, yerel gelenekler ve el sanatlarını geliştirici etkiler yaratacak girişimlerde bulunmak ve bu çerçevede bir yandan KISAS ‘ın tanınılırlığını yükseltirken, bir yandna ŞANLIURFA ve KISAS’lıların kendi kültür birikimine daha donanımlı ve bilinçli bir şekilde sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.


Bu amaçlara ulaşabilmek için,


Çalışmalar CEM Vakfı ADIYAMAN GÖLBAŞI şubesi tarafından yürütülecek ve 24 ay sürecektir. Çalışmalara KISAS Belediyesi, HARRAN Üniversitesi, Tarih VAkfı, CEM Radyo ve bazı başka kuruluşlar da proje ortağı olarak katkıda bulunacaklar, CEM VAKFI genel merkezi gerekli denetim, koordinasyon ve teknik destekleri sağlayacak ve GÖLBAŞI subemizi destekleyecektir.

Proje ile ilgili hazırlıkları CEM Vakfı kurucu üyelerinden Doğan Bermek yürütmektedir. AB ile ilişkilerin sürüdürülesinde ve proje sürecinde koordinasyon, denetim ve planlama konuları Doğan Bermek, idari ve güncel konular ise Adıyaman- Gölbaşı şube başkanı Niyazi Arslan ‘ın yönetiminde devam etmektedir.
Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Sitesi olarak biz de bu projeye başarılar diliyoruz. Projeyle ilgili gelişmeleri buradan duyuracağımızı ifade ediyoruz.