Alevi Bektaşilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazdır


Saygıdeger Dostlar,

1997 yılında Almanya’da kurulan Alevi Bektasi Enstitüsü, Alevi-Bektasi kültürü ve inancına yönelik
pek çok bilimsel çalısma gerçeklestirmistir.

Enstitümüz yaptıgı bilimsel çalısmaları kamuoyu ile paylasmayı bir ilke edinmistir.

Alevi- Bektasi toplumunun tarihsel mirasının yanısıra, günümüzdeki Alevi-Bektasi toplumu
üzerinde de çalısmalar yapmakta ve Alevi-Bektasilerin inançlarını, yasam kültürlerini,
beklentilerini, sorunlarını, sorunlarına çözüm arayıslarını, bu arayıs sonrası gelistirdikleri önerileri
de bilimsel yöntemlerle sistematik olarak degerlendirerek özlü bir biçimde kamuoyuna sunma
çabasındadır. Elinizdeki bu kitapçık da böyle bir çabanın ürünüdür.

Alevi-Bektasilerin sorunları ve çözüm önerilerine iliskin bir “el kitabı” niteliginde hazırlamaya
çalıstıgımız bu kitapçık, günümüz Alevi-Bektasi toplumunun sorunlarını sade bir dille, anlasılır
sekilde, maddeler halinde dile getirmeye ve bu sorunların çözülmesinde ısık tutabilecek öneriler
gelistirmeyi amaçlamıstır. Saptanan sorunlar ve gelistirilen öneriler, yapılan çalıstaylar, alınan
görüsler gibi birçok safhadan geçtikten sonra degerlendirmeye tabi tutulmustur.

Kitapçıktaki çözüm önerilerinin hem Alevi-Bektasi toplumunun üzerinde düsünüp, tartısıp
gelistirebilmesine, hem de, bu konuda bir açılım yapmak isteyen, proje gelistirmek isteyen
akademisyenlere, siyasi parti yöneticilerine bir baslangıç adımı sunarak ısık tutmasını dileriz.
Elbette ki bu önerilerin her biri konularda uzman kadrolarca tartısılmalı, degerlendirilmeli ve
gelistirilmelidir.

Enstitümüz bugüne kadar oldugu gibi, bugünden sonra da Alevi-Bektasiler üzerindeki çok yönlü
bilimsel çalısmalarına aynı heyecan ve ciddiyetle devam edecektir.

Alevi Bektasi Kültür Enstitüsü Yönetim Kurulu Adına
Gülizar CENGIZ