Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Türkülerimiz

saz

Değerli Dostlar Alevilik Saz ve Söz birlikteliğini yüzyıllardır sürdürmüş ve Dedeler ile Ozanlar, coşkulu edebiyatımızın yaratıcıları olmuşlardır.

Saz, Alevi inanç ve kültür tarihinde "Telli Kuran" olarak adlandırılmıştır. Bu bölümde Alevi Müziği ve bunun sözlü ifadelenişi olan deyişlerimiz ve türkülerimiz sunulacaktır:

Hasan Fakir adlı bir arkadaşımız Anadolu Türkülerini arşivlemiş ve burada size A'dan Z'ye hazırlanmış olan türküleri sunuyoruz. Kendisine de emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Editörler

Dostlarım Hani

Yazdır PDF

Sendin Buraların Şanlı Ağası
Talan Oldu Gitti Harran Ovası
İyi Günün Dostu Çekti Sefası
Canım Ciğer Diyen Dostlarım Hani
Güvenmeyin Dostlar Dünya Malına
Benim Bakın Simdi Müşkül Halıma
Harcadım Ömrümü Dostlar Yoluna
Canım Ciğer Diyen Dostlarım Hani
Ey Ağalar Beyler Size De Kalmaz
Dönerler, Dönerler, Pir Sultan Dönmez
Hak Yoluna Giden Yiğitler Ölmez
Canım Ciğer Diyen Dostlarım Bilmez
PİR SULTAN ABDAL

Dostu Görmeye Geldim

Yazdır PDF

Arzeyledim Dostu Görmeye Geldim
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
O Güzel Cemalim Seryan Eyledim
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Mail Oldum Dostun Tatlı Diline
Hayran Oldum Bağda Biten Gülüne
Selam Verdim Onun Güzel İline
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Her Dem Arzeyledim Dostu Görmeyi
Yan Yana Oturup Hatır Sormayı
Doldurup Doldurup Dolu Sunmayı
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Hüseyniyem Eydir Ben Dostu Gördüm
Açılmış Bahçadan Gonca Gül Derdim
Arzulayıp Dostun Evini Geldim
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Ne Keremdir Dostum Cemalim Gördüm
Malatya/Süleyman Elver

Dostun Bahçesinden Yad El Geçmesin

Yazdır PDF

Dostun Bahçesinden Yad El Geçmesin
Kurutur Ha Nazlı Dilber Kurutur
Senin Sevdan Yüreğimde Yağ Komaz
Eritir Ha Nazlı Dilber Eritir
Yüksek Olur Arap Atin Kaltağı
Korkarım Bir Kötü Tutar Eteği
Eşsiz Kalmaz Hiç Yiğidin Yatağı
Geri Dur Da Nazlı Dilber Geri Dur
Arap At Üstünde Olsa Postumuz
İkrarından Dönmez Yine Dostumuz
Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz
Çürütür Ha Nazlı Dilber Çürütür
Dadaloğlum Der Ki Ben Ne Yapayım
Hangi Din Hak İse Ona Tapayım
Eğil De Bir Al Yanaktan Öpeyim
Beri Dur Da Nazlı Dilber Beri Dur
Dadaloğlu

Dostun Bahçesine

Yazdır PDF

Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş
Korudur Da Benli Dilber Korudur
Gülünü Dererken Dalını Kırmış
Kurudur Da Benli Dilber Kurudur
Neredesin De Dudu Dillim Nerede
Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede
Bu Meydanda Serilir Postumuz
Çok Şükür Mevlaya Gördük Dostumuz
Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz
Çürüdür De Benli Dilber Çürüdür
Neredesin De Dudu Dillim Nerede
Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede
Pir Sultan Abdal’ Im Başımdan Başlar
İyisini Korda Kemini Taşlar
Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İşler
Arıdır Da Benli Dilber Arıdır
Neredesin De Dudu Dillim Nerede
Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede
Reşadiye/Fikriye Meşhur-Arif Meşhur

Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş

Yazdır PDF

Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş
Korudur Hey Benli Dilber Korudur
Gülünü Dererken Dalını Kırmış
Kurutur Hey Benli Dilber Kurutur
Su Meydanda Serilidir Postumuz
Çok Şükür Mevlâ'ya Gördük Dostumuz
Bir Gün Kara Toprak Bürür Üstümüz
Çürütür Hey Benli Dilber Çürütür
Kendisi Okur Da Kendisi Yazar
Hak Hilâl Kaşına Eylemiş Nazar
Senin Akranların Cennette Gezer
Hürüdür Hey Benli Dilber Hürü
Hangi Dinde İsen Ona Tapayım
Yarin Mahşer Günü Bile Kopayım
Eğil Bir Yol Ak Gerdandan Öpeyim
Beri Dur Hey Benli Dilber Beri Dur
Dervişe N'olursa Kendi Tacından
İrakibe Ölüm Yâre Geçinden
Benzimin Sarısı Senin Ucundan
Sarıdır Hey Benli Dilber Sarıdır
Pîr Sultan Abdal’ım Başından Başlar
İyisini Yer De Kemini Taşlar
Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İsler
Arıdır Hey Benli Dilber Arıdır
Pir Sultan Abdal

Dotum Dostum

Yazdır PDF

Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme Oy
Gayet Şirin Geldi Dillerin Dostum Oy
Varıp Yadellere Meyil Verirsen Oy
Gış Ola Bağlana Yolların Dostum Dostum
İlahi Onmaya Yardan Ayıran Oy
Bahçede Bülbüller Ötüyor Uyar Oy
Kula Gölge İse Allah'a Ayan Oy
Senden Ayrılalı Gülmedim Dostum Dostum
Pir Sultan Abdal'ım Gülüm Dermişler Oy
Bu Şirin Canıma Nasıl Kıymışlar Oy
İster İsem Dünya Malın Vermişler Oy
Sensiz Dünya Malı Neylerim Dostum Dostum
Müzik/Ali Sultan

Drama Köprüsü

Yazdır PDF

Drama Köprüsü Bre Hasan Dardır Geçilmez
Soğuktur Suları Hasan Bir Tas İçilmez
Anadan Geçilir Bre Hasan Yardan Geçilmez
At Martini De Bre Hasan Dağlar İnlesin
Drama Mahpusunda Bre Hasan Dostlar Dinlesin
Mezar Taşlarını Bre Hasan Koyun Mu Sandın
Adam Öldürmeyi Bre Hasan Oyun Mu Sandın
Drama Mahpusunu Bre Hasan Evin Mi Sandın
At Martini De Bre Hasan Dağlar İnlesin
Drama Mahpusunda Bre Hasan Dostlar Dinlesin

Duaz-I İmam(1)

Yazdır PDF

Kudret Kandilinde Balkıyıp Duran
Muhammet Ali'nin Nurudur Billah
Zuhur Edip Kuffarın Meskenin Yıkan
Elinde Zülfikar Ali'dir Billah
Elinde Zülfikar Altında Düldül
Önünce Kamberin Dilleri Bülbül
Hz Fatma Anam Cennette Bir Gül
Ona Sırrım Dedi Hak Resulullah
Fatma Anadan Geldi Hasan Hüseyin
Onların Nuruyla Ziyalandı Din
Kırklara Erişti Zeynel Abidin
Çekeriz Yasını Hasbeten Billah
Muhammet Bakırdan Cafer-İ Sadık
Musa-İ Kazım İrızadan Bin Yadip Durduk
Tarikat Abıyla Cesedi Yuduk
Hak Buyurdu Müminin Kalbi Beytullah
Takı Nakı İmamların Şivani Hasan-Ul
Askeri Cismin Sultanı
Elinde Zülfikar Sahip Zamanı
Vakit Tamam Oldu Göndere Allah
Noksaniyem Niyazımız Ustada
Elinde Zülfikar Hem Ehli Kanda
Bin Bir Donda Baş Gösterdi
Aliyel Murtaza Mürşidimiz Bülbülümüz Eyvallah
Söz:Noksani / Kaynak:Yoksul Dede/ Derleyen:S.Akkiraz

Duaz-I İmam(2)

Yazdır PDF

Üryan Büryan Vardım Pir Dergahına
Medet Ya Muhammet Ya Ali Diyerek
Gönül Verdim Gönül Şahlar Şahına
Hünkar Hacı Bektaş Veli Diyerek
İmam' I Hasandır Hubların Başı
Hüseyin Der Akar Gözümün Yaşı
İmam Zeynel Sabredenin Yoldaşı
Ağlasam Gülerler Deli Diyerek
Feylim Gıblegahım Muhammet Bakır
Kırkların Bağında Bülbüller Şakır
Cafer-Ü Sadık'a Talibim Şükür
İkrar Verdim İkrar Beli Diyerek
Musa-İ Kazım Dır Mazlumlar Şahı
Aliyyü Rıza Dır Şahın Ervahı
Şahda Ki Nakiye Çekerim Ahı
On İki İmamın Gülü Diyerek
Hasan-Ül Asker' İ Ol Ali Aba
Muhammet Mehciye Mest-Ü Merhaba
Serin Koymuş Serin Mahzuni Baba
Yol Muhammet Ali Yolu Diyerek
Söz/Müzik:  Aşık Mahzuni Şerif

Duaz-I İmam(3)

Yazdır PDF

Gel Dilber Ağlatma Beni Şah'ı Merdan Aşkına
Du Cihanın Ranıması Şii Yezdan Aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela Meydan İçin
Lütfedip Bağışla Cürmüm Ali Süphan Aşkına
Dost Dost
İmam Zeynel Abidin'in Abına Umdumusa
Arayıp Özünde Bakırı Buldunusa
Ceddin Evladı Muhammet Cafer'i Bildin İse
Rahme Gel Ol Şahı Merdan Ali İmran Aşkına
Dost Dost
Seyid Musa'yı Kazımdır Ehl-İ Beytin Serveri
Canı Aşkı Nuş Edenler Müpteladır Ekseri
Şahı Şehidi Horasan İmam Rıza'dan Beri
Müptelayı Merhamet Kıl Kalb-İ Viran Aşkına
Dost Dost
Ey Virani Çıkma Yoldan Doğru Raha Gel Beri
Muhabbet Şevkat Senindir Ey Hasan-Ül Askeri
Evliyalar Serfirazı Hacı Bektaş-I Veli
Sen Ganisin Ver Muradı Devri Mihtan Aşkına
Dost Dost
Derleyen/Nesimi Çimen

Düğün Alayı

Yazdır PDF

Geldi Gelin Kınası,
Ağlasın Kız Anası,
Ağlasın Kız Anası.
Geliyor Düğün Alayı,
Kaynanalar Çeksin Halayı.
Oğlan Bizim Kız Bizim,
Çatlasın Kız Anası,
Çatlasın Kız Anası.
Geliyor Düğün Alayı,
Kaynanalar Çeksin Halayı.
Sivas

Duldalanma

Yazdır PDF

Duldalanma Yar Mevlayı Seversen
Yandırır Cihanı Şanlı Gözlerin
Ahır-I Mevtime Sebeb Olursun
Tek Bana Gösterme Gamlı Gözlerin
Kara Belik Ak Gerdana Yaslanır
Deki Görse Mahcemalın Uslanır
Samsun, Diyarbekir,Van Da Seslenir
Belli Her Kazada Ünlü Gözlerin
Gamzelerin Öldürmeye Yüz Tutar,
Didem Yaşı Umman Olmuş ,Çay Tutar
Beni Görür Gözün Yanar,Huy Tutar
Beladır Başıma Cinli Gözlerin
Silemedin Ruhsati’nin Suçunu
Üç Güzele Taratmıştır Saçını
Sarayıdım Al Beşiğin İçini
Sallasam Uyusa Nenni Gözlerin
Kuzeydoğu/M.Sarısözen

Dumluca'nın Bayırına

Yazdır PDF

Dumluca' Nın Bayırına
Kervan Konmuş Çayırına
Anan Baban Hayırına
Sana Yandım Allı Gelin
Sana Yandım Allı Gelin
Ağ Gerdanı Pullu Gelin
Ölürsem Kanlım Olursun
Kıyma Bana Telli Gelin
Sakarya/Ziya Bulut Der:M. Sarısözen

Dumluca'nın Bayırına

Yazdır PDF

Dumluca'nın Bayırına,
Kervan Konmuş Çayırına Vay.
Anam Babam Hayırına,
Sana Yandım Allı Gelin Vay.
Sana Yandım Allı Gelin,
Ağ Gerdanı Benli Gelin Vay.
Ölürsem Kanlım Olursun,
Kıyma Bana Telli Gelin Vay.
Evlerinin Ardındayım,
Güzellerin Yurdundayım Vay.
Bir Güzelin Derdindeyim,
Derdinden Oldum Divane Vay.
Divrik / Muzaffer Sarısözen

Sayfa 16 / 34

You are here: Alevilik Türkülerimiz