Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aleviler ve CHP'nin Samimiyeti Sorunu

Yazdır

16.12.2005
 Bu zamana kadar biz Aleviler arasında genellikle merkez sağ ve “dinci” partilerin Aleviliğe ilişkin tavrı eleştirildi, durdu.
Ancak ne hikmetse Sol partilerle ilgili pek az konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bundan cesaret alan “solcu” siyasiler ise Alevileri sadece oy deposu olarak kullanmayı sürdürdü.  Bu konuları ayrıntılı olarak daha sonra ele alacağımız bir makalede analiz edeceğimizi ekleyerek, burada bazı özet bilgilere de değinmek istiyorum.

Çünkü her kesimden görüştüğüm insanlar “sol” siyasi yelpaze ile Aleviler arasındaki ilişkilerde yaşanan güvensizliğe dikkat çekmekte, Aleviliğin özel sorunlarına ilişkin CHP’nin sessiz kaldığına, herhangi bir politika üretmediğine dikkat çekmektedirler ki, bu görüşlere ben de katılıyorum.

Cumhuriyet dönemi içerisinde Aleviler diğer partilere de oy vermekle birlikte, esas olarak merkez sol partilere bunların başında da CHP’ye oy vermişlerdir. Son yıllarda bu eğilimde azalma yönünde bir değişim dikkat çekmektedir. Çünkü CHP ve diğer “sol” partilerin güven sağlayamadığı görülmektedir. Eğer CHP bu tavrını sürdürürse gelecek seçimlerde muhtemelen tarihinin en ağır sonucu ile de karşılaşabilecektir.

Burada bir parantez açarak 10 Aralık 2005’te İstanbul Dedeman Oteli’nde DİSK tarafından düzenlenen Solda Yenilenme adlı konferansa da değinmek istiyorum. 1.Solda Yenilenme, 2.Ekonomi ve Sosyal Politikalar, 3.Siyasal Katılım, Gençlik ve Kadın, 4.Kültür, Sanat ve Sol olmak üzere dört oturumdan oluşan konferansta sol siyasetin önemli şahsiyetleri de hazır bulundu. Prof. Dr. Erdal İnönü, Prof. Dr. İzzettin Doğan, Erol Tuncer, Fikret Ünlü, Tarhan Erdem, Zülfü Livaneli, İnal Batu, Süleyman Çelebi, Onur Kumbaracıbaşı, Gürbüz Çapan, Arif Sağ, Tarık Akan, Bülent Tanla, Salman Ceylan ve daha pek çok katılımcı vardı. Alevilik meselesi burada da gündeme geldi. Prof. Dr. Fuat Keyman, Solun Alevilik konusunda net bir düşünceye sahip olması gerekliliği üzerinde durdu. Ayrıca ben de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na bu konuyu sordum. Alevilik konusunda solun fikri nedir, yaşanan sıkıntılara sol partiler ve sol düşünce neden sessiz kalıyor şeklinde. Alevilik ve sol konusu böylece bu konferansta da dile getirilmiş oldu.

Türkiye’de hala çözümlenememiş dini konulardaki sorunlardan birinci derecede sorumlu parti hiç şüphesiz CHP’dir. Bugün din konusunun bu hale gelmesinde CHP’nin de büyük vebal altında bulunduğunu görmemek vicdansızlık olur. Sadece merkez sağ ve “dinci” partileri suçlamak işin kolay yolu.  İmam Hatip Liseleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Dersleri konularında CHP’nin iktidarda veya muhalefette izlediği yaklaşımın Türkiye’yi getirdiği nokta ne yazık ki bu olmuştur. Merkez sağ ve “dinci” partilerin yaklaşımları zaten bellidir. Ancak CHP hem laik bir yaklaşım içindeymiş, laikliği savunurmuş gibi görünmüş, hem de Sünni İslam’ın hakim inanç halinde propagandasına dayanan bir dini yapılanmaya katkı sunmaktan kaçınmamıştır. Bu dini yapılanma Alevi İslam anlayışına yaşam hakkı tanımamakta, kendini “mezhepler üstü olmak” perdesi altında dayatmaya devam etmektedir. Zorunlu din dersleri, Cemevleri, Alevilerin Diyanette temsili konularında CHP’nin belli bir politikası dahi yoktur. Bugün bu konular gündeme geldiğinde CHP adeta sus-pus olmaktadır. Partiye 10-15 Alevi milletvekili alarak, Alevi oylarından faydalanmak, ancak onların sorunlarına gözlerini kapamak CHP’nin Alevilere karşı yaklaşımının adeta özetidir. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki araştırmalarımda gördüğüm kadarıyla eğer bu tavır değişmezse CHP seçmenlerden büyük bir tokat yiyecektir. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için CHP’nin bu zamana kadar ki yanlış tavrından vaz geçerek, en azından gelecekte samimi bir tavır içinde olacağını Alevilere inandırması gerekmektedir. Türkiye’de yaşayan herkesin ortak sosyo-ekonomik sorunları ile Alevilerin aynı nitelikteki sorunları arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, Alevilerin inanç anlayışlarından kaynaklanan ve yüzyıllara dayanan sorunları bulunmaktadır. Bu zamana kadar ne yazık ki CHP, bu sorunlara karşı duyarsız kalmıştır.  O halde CHP ne yapmalıdır? CHP’nin aşağıdaki konularda ne gibi görüşleri bulunmaktadır?

Bunu bazı örnek sorularla ifade etmek istiyorum.

  1. Türkiye’de herkesin vergileriyle beslenen Diyanet İşleri Başkanlığı neden Alevileri görmezden gelmekte, onlara hizmet götürmek bir yana, Sünni İslam anlayışını onlara dayatmaktadır?
  2. Günümüzde Alevilerin inanç hizmetlerinin yürütüldüğü Cemevlerinin, ibadethane statüsü kazanmasına, devletin yasaları karşısında eşit haklara sahip olması hakkında ne düşünülmektedir?
  3. Zorunlu Din dersleri müfredatı, neden sadece Sünni İslam anlayışı doğrultusunda hazırlanmıştır? Sorun sadece ders müfredatı değil, dersi veren öğretim kadrosu ve onları yetiştiren İmam-hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri ile de ilgilidir. Bu okullarda hakim Sünni İnanç anlayışı ne zaman ülkenin diğer insanlarını ve Alevi Müslümanları da kucaklayacak bir yapıya kavuşturulacaktır?

Bu soruları daha da uzatmak mümkün ancak bu temel sorulara karşı CHP’nin herhangi bir yanıtı var mıdır merak konusudur. Basında izlendiği kadarıyla bu konulardaki tartışmalarda CHP suskun kalmayı sürdürmektedir. Neyse bekleyelim ve görelim bakalım...

You are here: Araştırmalar Türkçe Araştırmalar Aleviler ve CHP'nin Samimiyeti Sorunu