Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Bibliyografya Elyazmaları

Yazdır PDF

ELYAZMALARI

 • ANKAAY-I MAŞRIK, Haşim Baba el - Üsküdarî (Şeyh), Derviş Hüseyin. H.1288 (1871), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 257.
 • BABA İLYAS-I HORASANÎ MENÂKIBI, Milli Kütüphane Mikrofilm Arşivi, A 945.
 • BEKTAŞİ İNANCINA AİT BİR RİSALE, Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba, no: 216/4.
 • BEKTAŞİ TARİKATİNE AİT USUL, ADAB, AYİNLER MECMUASI, Sırrı Rifai Alevi - Ahmed Bedreddin, H. 1284 (1867), Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İ.Hakkı, no: 1243.
 • BEKTAŞİ ZAVİYELERİ DEFTERİ, H.1247 (1827), Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver, no: 9771.
 • BEKTAŞİYAN ALEYHİNDE HOCA İSHAK EFENDİ’NİN KAŞİFÜ’L-ESRAR RİSALESİNE REDDİYE, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İ.Hakkı, no: 1228.
 • BEYAN-I HURUF, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 16.
 • BÜYÜK CÖNK, Esseyyid Mehmed Yamakzâde, (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1280.
 • CABBARKULU KİTABI : Cabbarkulu, Abdullah Mes’ud. H. 1296 (1878), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 56.
 • .CABBARKULU KİTABI : Cabbarkulu, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 76.
 • Cami (Gelibolulu) : SAADETNAME, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, no: 2374 ve no: 3310.
 • CAVİDAN, H. 1253 (1837), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 218.
 • CAVİDAN-I CENNET MİSAL, H. 1045 (1635), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 33.
 • CEVAHİR’ÜL - EBRAR , Hazinî, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Halis Efendi Kitapları, no: 75.
 • Elvan Çelebi : MENÂKIBU’L-KUDSİYE Fİ MENÂSIBİ’L-ÜNSÎYE, Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi, no: 4937.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 110.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 248.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 29.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 39.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 6.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYE RİSALESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 8.
 • ERKÂN-I BEKTAŞİYEYE AİD MECMUA, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 36.
 • ERKÂN-I TARİKATE AİD MECMUA, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 45.
 • Esirî : VİLÂYETNÂME-İ SULTAN ŞUCÂUDDÎN, Orhan Köprülü Özel Kütüphanesinde.
 • ESRAR-I HURUF-NÂME : Kaygusuz Sultan.
 • EVRAD : Taceddin (Şeyh), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 173.
 • FAKR-NÂME : Viranî Dede. Derviş Salih, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 94.
 • FAKR-NÂME : Viranî. H. 1266 (1849), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 79.
 • FAKR-NÂME-İ  İMAM CAFER-İ SADIK, R. 1299(1881), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 164.
 • FAZİLET-İ ALİ : Yeminî. H.1293 (1876), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 245.
 • FAZİLET-NÂME : Yahya Hafız-zâde, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 134.
 • FAZİLET-NÂME : Yeminî. H.1059 (1694), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 263.
 • FAZİLET-NÂME-İ İMAM ALİ, Yeminî Hafızzâde, Hacıbektaş Kütüphanesi , no: 133.
 • Fuzuli : HADİKAT-ÜS-SUADÂ, Fatih Kütüphanesi, no: 4321.
 • HACE-İ CİHAN ve NETİCE-İ CAN, Halis Efendi, Süleymaniye Kütüphanesi, no: 242.
 • Hacı Bektaş-ı Veli : MAKALÂT, Süleymaniye (Laleli) Kütüphanesi, no: 1500.
 • HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN TERCÜME-İ HALİ VE TARİKAT SİLSİLELERİ, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, no: 67/4.
 • Hacı Nurettin : VAKA-İ KERBELA, 1285/1868, 1303/1885, 1304/1886, 1309/1891 (dört kez basılmış), İstanbul, taşbasma.
 • HAYALİ BABA RİSALESİ, H.1313 (1895), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 229.
 • HUTBE-İ DUVAZDEH İMAM (MENAKIB-I SEYYİD SAFİ), (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1279.
 • HUTBE-İ DUVAZDEH İMAM (ŞEYH SAFİ BUYRUĞU), (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1241.
 • KAYSER-İ RUM’UN MUAVİYE’YE ALTMIŞ BİR SUALİ VE YÜZ ON İKİ CEVAP, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 69.
 • KİTAB-I VELAYETNÂME-İ HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacı Hüseyin: Derviş Hambi İbni (müstensih), H.1219, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, no: 714.
 • KUNUZÜ’L - HAKAYIK : Muhammed Mustafa el-Üsküdarî, H.1039 (1629), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 177.
 • Küçük Abdal : OTMAN BABA VİLÂYETNAMESİ, Ankara Cebeci Semt Kütüphanesi, 5.A.3/1 (495), Mikrofilm Arşivi no: A-4985.
 • Lamiî : MAKTEL-İ ÂL-İ RESUL, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 41.Dolap, no: 858.
 • LETÂİF VE NESÂYİH, Hacıbektaş Kütüphanesi, no:131.
 • LETÂİF-İ ZÂTİ, H.1014 (1605), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 152.
 • MAKALÂT-I BAHRÜ’L - HAKAYIK İMAM CAFER-İ SADIK, Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü, no: 940.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 216.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 89.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, İbrahim b.Ali, H. 1304 (1886), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 71.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ EL-HORASANÎ, Mevlüd b.Bektaş, H.1183 (1769)
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ TERCÜMESİ, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no: 2856.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Fakih B. Hasan H. 713 (1313) Süleymaniye Kütüphanesi , no: Denizli 393/4.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, H.1250 (1834), Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, no: 2559.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, H.977 (1569), Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli no: 1500.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi, no: İzmir 793/3.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi, no: İzmir 837/1.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ,  İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Ty: 867.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, Cafer b.Hasan, H. 827 (1424), Manisa Kütüphanesi, no: 3536.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, no: 867.
 • MAKALÂT-I HACI BEKTAŞ, Muhammed b. İshak, Ankara İl Halk Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü, no: 355.
 • MAQALAT HAJI BEKTASH, Edward G.Browne, Turkish MS. E20, Cambridge.
 • MECMUA (Erkân-ı Bektaşiye ve sair havi), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 28.
 • MECMUA (Erkân-ı Tarikat-i Bektaşiye’ye dair), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 10.
 • MENÂKIB-I HACI BEKTAŞ-I VELİ, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 769.
 • MENÂKIB-I HACIM SULTAN, İbrahim Fevzi, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 1341.
 • MENÂKIB-I İMAM CAFER-İ SADIK, (Mehmet Yaman Özel Kitaplığı), Hicri 1323.
 • MENAKIB-I ŞEYH SAFİYÜDDÎN-İ ERDEBİLÎ, Süleymaniye (Hacı Mahmud) Kütüphanesi, no: 6491.
 • MENÂKIB-I TÂCU’L-ÂRİFÎN SEYYİD EBİ’L-VEFÂ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, no: 1560.
 • MEVLUD-İ HACI BEKTAŞ, Hasan b.Abdullah, 14 Cumada 944 (3 Haziran 1585), Süleymaniye Kütüphanesi Fatih, no: 2627/1.
 • Muhyiddin Çelebi : DİVAN-I ŞEYH MUHYİDDÎN ÇELEBİ (HIZIRNAME), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, no: 9495.
 • MÜNTEHEBÂT, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 37.
 • MÜSLİM-NÂME, Molla Ali.H. 1284 (1867), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 206.
 • NASİHAT-NÂME, Abdal Musa, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 15.
 • NAZM U NESR-İ VİRANÎ BABA, H.1320 (1902), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 208.
 • NESR EL-LEALÎ MİN KELÂM HZ.ALİ, Muhammed Tahir, H.1289 (1872), Hacıbektaş Kütüphanesi, no:212.
 • NOKTA RİSALESİ, İsmail b.Yusuf R., 1309 (1891).
 • NOKTATÜ’L-BEYAN TERCÜME-İ NUTK-İ İMAM ALİ, Millet Kütüphanesi, Şeriye Bölümü, no: 971.
 • NOKTATÜ’L-BEYAN, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 18.
 • PEND-NÂME-İ DİLGÜŞA : Kaygusuz Baba, Hasan Derviş, H.1223 (1808) Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 203.
 • RİSÂLE-İ  NESAYİH, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 156.
 • RİSÂLE-İ  SÂLİK U MEŞAYİH, H.1242 (1826), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 98.
 • RİSÂLE-İ  ŞUCAİYE, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 151.
 • RİSÂLE-İ  TARİKAT-I BEKTAŞ, Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü, no: 769.
 • RİSÂLE-İ  VİRANÎ BABA : Viranî Baba, H. 1299 (1881), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 38.
 • RİSÂLE-İ  VİRANÎ BABA : Viranî Baba, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 139.
 • RİSÂLE-İ  VİRANÎ BABA, İsmail Hakkı, H. 1290 (1873), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 53.
 • RİSÂLE-İ AHLÂK : Hacı Bektaş-ı Veli, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, no: 67/2.
 • RİSÂLE-İ HAYALÎ : Hayalî Baba, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 52.
 • RİSÂLE-İ HÜSNİYE , H.1288 (1871), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 162.
 • RİSÂLE-İ HÜSNİYE , Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 179.
 • RİSÂLE-İ HÜSNİYE : Muhammed Rana, H. 1298 (1880), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 168.
 • RİSÂLE-İ MECMUATÜ’N-NESAYİH , H.1084 (1673), Muhammed , Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 198.
 • RÛZ-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no:112.
 • SALAVÂT MECMUASI, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 20.
 • SALAVÂT-I ŞERİFE MECMUASI, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 256.
 • SALAVÂT-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 24.
 • .SALAVÂT-NÂME, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 26.
 • SUAL VE CEVAP RİSALESİ, Muhammed b.Mustafa Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 169.
 • .Şazi  (Kastamonulu) : DESTAN-I MAKTEL-İ HÜSEYN, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi Kemankeş Kısmı, no: 528. (Kütüphane fihristinde “DİVAN Fİ MEDHİ-NEBİ ALEYHİSSELÂM VE EHLİ BEYTİHİLKİRAM” adıyla ve yazarının adı Şazeli Ef. olarak yazılı ; 102 Varaktan oluşuyor.)
 • .ŞUCA  BABA VELÂYET-NÂMESİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 168.
 • TAC-NÂME : Seyfi , Musa b. Ebi Bekr, H.1236 (1820), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 222.
 • TARİK-İ MÜSTAKİM, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 170.
 • TERCEME-İ MENAKIB-I SEYYİD ABU’L VEFA, Süleymaniye (Murad Buhari) Kütüphanesi, no: 257.
 • UYUNU’L HİDAYE : Resmî Ali Baba Giridî Bende-i Seyyid Ali Sultan, Berlin Staatsbibliothek MS.or Oct.2787.
 • UYUNU’L HİDAYE : Resmî Ali Baba Giridî, Konya Mevlâna Müzesi Yazmaları, no: 1666.
 • VAHDET-NÂME : Mukimî (Derviş), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 227.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Ali Giridî, H.1175 (1761), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 119.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H. 1265 (1848), Marburg Staatsbibliothek, Ms.Or.act. 1050.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H. 1339 (1920) Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 204.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, H.1034 (1624), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 120.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 200.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 242.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Halil b.Ali R. 1328 (1913), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 219.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Milli Kütüphane, Yz.A.  2707.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Milli Kütüphane, Yz.A.2864/1.
 • VELÂYET-NÂME-İ HACI BEKTAŞ-I VELİ, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, no: 3072.
 • Velayetname-i SEYYİD ALİ SULTAN, Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi, no: 1189.
 • VESİLETÜ’L - MEKASİD, H.903 (1497), Hacıbektaş Kütüphanesi, no: 108.
 • Yahya b.Yahşi : MAKTEL, Millet Kütüphanesi Şer’iye Kısmı, no: 1058.
 • ZAHİDİ, Shaykh Husayn Ibn Shaykh Abdal : SILSILAT AL-NASAB SAFAWIYYA, Edward G.Browne, Persian Manuscript, H.12, Cambridge. (E.G.Browne bu elyazmasının İngilizce özetini NOTES ON AN APPARENTLY UNIQUE MANUSCRIPT adı altında yayınlamıştır.
You are here: Bibliyografya Elyazmaları