Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hamza Baba Evlatlarına Ait Dedelik İcazetnamesi-1

Yazdır PDF

İzmir’in Kemal Paşa ilçesinin Hamza Baba Köyü’nden Hamza Baba Evlatlarından Rıza Özer oğlu Ali İhsan Özer buraya gelerek Türbeyi Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret ettiler. Beraberinde getirdikleri İkinci Sultan Murat ve daha sonraki Hükümdarlar tarafından verilen Mütevelli fermanları tetkik edilmiş olup Hamza Baba’dan sonra evlatlarına Tekkenin şeyh ve mütevelliliği verilmiş ayrıca Tekkeye vakıflar tesis edilmiş olduğu görülmüştür. O devirlerde Tekkede medfun olan zatın, Postnişin olan evladına devrin hükümdarı tarafından Vakıf hissesini de belirtir berat ve fermanlar verilmesi bir kaide olmakla, elan Hamza Baba Köyü’nde ikamet eden Hamza Baba evlatlarından olan Rıza Özer mahdumu Ali İhsan Özer’in Hamza Baba’nın evlatlarından olduğu aşikar olduğundan Hamza Baba Dergahı’na bağlı olanların Ali İhsan Özer’e eskiden olduğu gibi bağlılıklarını devam ettirerek kendisine lazım gelen hürmet, itaat ve inkiyatta bulunmaları iş’ar bilvesile cümleye selam ve beyanı muhabbet olunur.

11 Ekim 1985

Çelebinin Mühürü

You are here: Araştırmalar Arşiv Belgeleri Hamza Baba Evlatlarına Ait Dedelik İcazetnamesi-1