Alevilik ve Bektaşilik Araştırmaları Sitesi

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

YARGIYA GÖRE CEMEVİ İBADETHANE

Yazdır PDF
Mahkeme, bir davada “Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak kabul görmüştür. ‘Cemevleri ibadethanedir’ hükmü Anayasa’ya ve kanunlara aykırı değildir” kararını verdi.

ANKARA Milliyet

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, ÇankayaCemevi Yaptırma Derneği hakkındaki kapatma davasının reddine ilişkin gerekçeli kararında, “Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak toplumca bilinmiş ve kabul görmüştür. Derneğin tüzüğünde yazılı bulunan ‘cemevleri ibadethanedir’ hükmü Anayasa’nın 2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır” denildi.
Dernek hakkında, tüzüğündeki “cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendiren ifadeler nedeniyle açılan kapatma davasını reddeden mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Yargıç Yaşar Eren’in yazdığı gerekçeli kararda, daha önce İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, nüfus cüzdanındaki din hanesine “İslam” yerine “Alevi” yazılması için açılan davanın mahkemece reddedildiği ve bunun Yargıtay’ca onandığı belirtildi.


İnanç sistemi
Bunun üzerine davacının, “din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğini ve Aleviliğin, İslam’ın bir alt yorumu olmadığını” ileri sürerek, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdığı kaydedilen gerekçeli kararda, AİHM’nin ise davayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” başlıklı 9. maddesine aykırı bularak, kabul ettiği anımsatıldı.
Kişilerin, toplulukların ve zümrelerin din ve vicdan özgürlüğüne sahip oldukları belirtilen gerekçeli kararda, “Alevilik bir dindir diyemeyiz. Ancak, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan, Sufilik, Şafilik, Hanefilik, Bektaşilik vb. bir inanç sistemidir” denildi.
Türkiye’de ve dünyada farklı grup, mezhep ve toplulukların cami ve mescitler dışında, kendi inanç ve düşünce sistemlerine göre ibadet yaptıkları, eylemlerini gerçekleştirdikleri cemaat, dergah gibi isimlendirilen yerler olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:


Hukuka aykırı değil
“Aleviler de ibadet edecekleri merkezler konusunda cemevleri olarak isimlendirilen yerleri tercih etmişler ve cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak toplumca bilinmiş ve kabul görmüştür. Derneğin tüzüğünde yazılı bulunan ‘cemevi ibadethanedir’ hükmü, anayasanın 2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi, kanunlarla da yasaklanmamıştır. Davalı derneğin amacında da Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu gibi ilgili mevzuata göre hukuka ve ahlaka aykırılık bulunmadığı gibi derneğin amaçları da yine dernek tüzüğünde açık olarak maddelerle belirtilmiştir. Dernek tüzüğünde, anayasamızın 2. maddesi ile hukuka ve ahlaka aykırı bir husus bulunmadığından, davanın reddine ilişkin hüküm kurulmuştur.”

http://gundem.milliyet.com.tr/yargiya-gore-cemevi-ibadethane/gundem/gundemdetay/02.11.2011/1458068/default.htm

Erişim tarihi 02.11.2011

You are here: Arşiv